ORTOFOTO – KOLMÉ SNÍMKY

S využitím metod letecké fotogrammetrie můžeme mapovat krajinu,
intravilány obcí, povrchové lomy, vodní toky v celé jejich délce, vodní
plochy v komplexním rozsahu a mnohé další. Výsledkem mapování je
georeferencované ortofoto a digitální model povrchu (3D model obsahující
prvky viditelné na leteckých snímcích – stromy, zástavba, …). Rozlišení
zpracovaného ortofoto může být až 3cm/pixel. K pořizování leteckých
snímků je používána profesionální středoformátová kamera Hasselblad
A6D-100c (rozlišení 100 MPix) umístěná na letadle Cessna 172.
Pro mapování stavu vegetace disponujeme multispektrální kamerou Tetracam
a dále jsme schopni sledovat např. tepelné úniky s využitím termo-kamery
Optris-PI.

Realizované projekty